Zwrot nadpłaty za kartę pojazdu (425zł)

Zwrot nadpłaconej kwoty w wys. 425zł jest możliwy, poniżej kilka przydatnych linków i wzorów pism urzędowych.

http://www.ro.com.pl/aktualnosci/tresc/5011/Auta_-_wzory_dokumentow/

http://forumprawne.org/prawo-cywilne/30252-karta-pojazdu-zwrot-nadplaty-4.html

http://www.rudaslaska.com.pl/p,s,200120,o,informacje_komentarze_wszystkie_kategorie,id_informacji,569690,id_komentarza,569915.html

http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=23&Id=156